Dispensation til nedsivningsanlæg hævet 1,2 m over terræn

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.7000a, Sdr. Arup By, Arup, samt til udstykning og arealoverførsel af arealet til Tofthuse 2, Amtoft, 7742 Vesløs, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte nedsivningsanlæg med hævet mile samt til udstykning og arealoverførsel som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22497.

Dispensation til nedsivningsanlæg hævet 1,2 m over terræn

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler