Dispensation til midlertidigt at opsætte seks pallekasser til opsamling af marint affald i Jammerbugt Kommune

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører opsætning af seks pallekasser til opsamling
af marint affald i Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte seks pallekasser som vist i bilag 3 til denne afgørelse. Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2025.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/17213

Dispensation midlertidigt til seks pallekasser.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler