Dispensation til midlertidigt at opsætte fem pallekasser

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører opsamling af marint affald inden for klitfredningslinjen i Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte fem pallekasser som vist i bilag 3 til denne afgørelse.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17208

Dispensation midlertidigt til fem pallekasser

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler