Dispensation til midlertidigt at opsætte 56 pallekasser til opsamling af marint affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører opsætning af 56 pallekasser til opsamling af
marint affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte 56 pallekasser som vist i bilag 3 til denne afgørelse. Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2025.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/17209

Afgørelse.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler