Dispensation til midlertidigt at opsætte 26 pallekasser til opsamling af marint affald i Frederikshavn Kommune

Publiceret 27-09-2022

Afgørelsen vedrører opsætning af 26 pallekasser til opsamling af marint affald inden for klitfredningslinjen i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte 26 pallekasser som vist i bilag 3 til denne afgørelse.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17214.

Dispensation til midlertidigt at opsætte 26 pallekasser

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler