Dispensation til midlertidigt at opsætte 21 pallekasser til opsamling af marint affald i Thisted Kommune

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører opsætning af 21 pallekasser til opsamling af
marint affald i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte 21 pallekasser som vist i bilag 3 til denne afgørelse. Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2025.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/17212

Afgørelse.PDF

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler