Dispensation til midlertidigt at opsætte 18 pallekasser til opsamling af marint affald i Hjørring Kommune

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører opsætning af 18 pallekasser til opsamling af marint affald inden for klitfredningslinjen i Hjørring Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte 18 pallekasser som vist i bilag 3 til denne afgørelse. Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2025.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/17216

Afgørelse.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler