Dispensation til midlertidigt at opsætte 14 pallekasser

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører opsamling af marint affald inden for klitfredningslinjen i Holstebro Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte 14 pallekasser som vist i bilag 3 til denne afgørelse.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17210.

Dispensation midlertidigt til 14 pallekasser

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler