Dispensation til midlertidigt at opsætte 11 pallekasser til opsamling af marint affald i Slagelse Kommune

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører opsætning af 11 pallekasser til opsamling af
marint affald i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opsætte 11 pallekasser som vist i bilag 3 til denne afgørelse. Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2025.

ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/17215

Afgørelse.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler