Dispensation til midlertidig opstilling af 4 kørecontainere i 6 uger ved Strandmøllekroen

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 4 Taarbæk By, Taarbæk, Dyrehavne 1, Lyngby-Tårbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at Naturstyrelsen på nærmere vilkår, der fastsættes af styrelsen, kan tillade at der opstilles 4 kølecontainere ved Strandmøllekroen i to perioder ved årsskifterne 2022/23 og 2023/24 fra uge 48 og 6 uger frem. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22501.

Dispensation til midlertidig opstilling af 4 kørecontainere i 6 uger ved Strandmøllekroen

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler