Dispensation til landanlæg på Lyø og Sinebjerg

Publiceret 28-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene Lyø: matr.nr. 39b, Lyø, Faaborg Jorder og Sinebjerg: matr.nr. 14m, Bjerne By, Horne – Faaborg Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18315.

Dispensation til landanlæg på Lyø og Sinebjerg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent