Dispensation til isætning af port og vinduer, samt etablering af solceller på taget af et udhus

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5e, Munke, Faaborg-Jorder, Hovedvejen 53, 5602 Avernakø, i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til isætning af syv nye vinduer samt udskiftning af eksisterende vinduer, isætning af port og etablering af solceller på taget, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21210.

Dispensation til isætning af port og vinduer, samt etablering af solceller på taget af et udhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler