Dispensation til hegning på Stevns Fortet for afgræsning af naturarealer

Publiceret 27-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 33a og 33b, begge Tommestrup By, St. Heddinge, Fyrvej 1, Tommestrup, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte hegning.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22662.

Dispensation til hegning på Stevns Fortet

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent