Dispensation til genopførelse af skur

Publiceret 01-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.51a, Råbylille By, Elmelunde, Bundgarnet 84, 4780 Stege, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21802.

Dispensation til genopførelse af skur

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent