Dispensation til genopførelse af badehus nr. 5 på Eriks Hale

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matrikel 240a, Gudsgave, Marstal, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af badehus nr. 5, som beskrevet i lokalplantillæg 28-1 for området. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/17604.

Dispensation til genopførelse af badehus nr. 5 på Eriks Hale

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler