Dispensation til etablering af terrasse

Publiceret 29-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7bø, Vejby By Vejby, Ved skrænten 5, 3210 Vejby i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17667.

Dispensation til etablering af terrasse

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

Sagsbehandler