Dispensation til etablering af solceller på taget af servicebygning

Publiceret 01-09-2022

Afgørelsen vedrører servicebygningerne på ejendommen matr. nr. 2qo, Stensballegård Hgd., Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af de ansøgte solceller.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19883.

Dispensation til solceller på servicebygning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent