Dispensation til etablering af servicebygning/støttepunkt for vandaktiviteter (”Aqtiv Esbjerg Strand”)

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1445 Esbjerg Bygrunde beliggende Esbjerg Strand 10, 6700 Esbjerg, i Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11085.

Dispensation til etablering af servicebygning/støttepunkt for vandaktiviteter (”Aqtiv Esbjerg Strand”)

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler