Dispensation til etablering af discgolf-bane

Publiceret 12-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1bh, Staurby By, Strib-Røjleskov, Staurbyskovvej 2, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10311.

Dispensation til etablering af discgolf-bane

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler