Dispensation til etablering af dæksel og udluftning til nedsivningsanlæg

Publiceret 22-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9, Sulbæk, Understed, Strandhusevej 9, 9900 Frederikshavn, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20901.

Dispensation til etablering af dæksel og udluftning til nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler