Dispensation til en stente

Publiceret 23-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen til overgang over dige ml. matr.20h, Holtug By og matr.25h, Sigerslev By, Hovedskovvej 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22417.

Dispensation til en stente

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler