Dispensation til bygningsmæssige ændringer

Publiceret 01-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15av, Thurø By, Thurø, Smørmosevej 7, Thurø, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 22/19855.

Dispensation til bygningsmæssige ændringer

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent