Dispensation til bygningsmæssige ændringer og ny garage ved helårshus

Publiceret 22-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr: 21a, Lillebrænde by, Lillebrænde - Stubbekøbingvej 157, Blæsbjerg, 4850 Stubbekøbing, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte bygningsændringer ved konvertering af garage til boligareal. Der dispenseres endvidere til opførelse f ny garage, idet denne dog makismalt kan opføres med et areal på 48 m². Endvidere dispenseres til arealoverførsel af 60 m² fra ejendommen mod nord, så skellet kan flyttes som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22499.

Dispensation til bygningsmæssige ændringer og ny garage ved helårshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler