Dispensation til at flytte eksisterende klinik til anden bygninger, herunder mindre bygningsmæssige ændringer,

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2i, Bækkeskov Hgd., Everdrup, Strandvejen 76, 4733 Tappernøje, i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19581.

Dispensation til at flytte eksisterende klinik til anden bygninger, herunder mindre bygningsmæssige ændringer,

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler