Dispensation til at afholde større arrangementer

Publiceret 26-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4i, 4o, 4k, 4l, 4e, 4m, 3kr og del af 4a alle Oppe Sundby By, Oppe Sundby, Østersvej 2, 4 og 10, 3600 Frederikssund, i Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/04840.

Dispensation til at afholde større arrangementer

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig