Dispensation til at afdække asbest

Publiceret 29-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 53a Hou By, Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22742.

Dispensation til at afdække asbest

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler