Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 01-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1bh Nivågård, Karlebo til matr. 1az Nivågård, Karlebo, Fredensborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03122.

Dispensation til arealoverførsel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler