Dispensation til arealoverførsel til offentligt vejareal af vendeplads

Publiceret 06-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17a, Hårbølle By, Fanefjord, Askebjergvej 8A, 4792, Askeby, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21977.

Dispensation til arealoverførsel til offentligt vejareal af vendeplads

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler