Dispensation til arbejdsareal

Publiceret 21-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 26aø, Nibe Markjorder, Gl. Stadionvej 99, 9240 Nibe, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22488.

Dispensation til arbejdsareal

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler