Afslag til udvidelse af pilerenseanlæg

Publiceret 09-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 35, Vindeballe By, Tranderup, Borgnæs Grønvej 1, 5970 Ærøskøbing i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10588.

Afslag til udvidelse af pilerenseanlæg

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler