Afslag til udstykning

Publiceret 20-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2e og 2r, Bredeshave, Snesere, Strandvejen 2 og 3, Gammel Tappernøje, 4733 Tappernøje, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16265.

Afslag til udstykning

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler