Afslag til hegning med dyrehegn

Publiceret 23-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 36a, Holtug By, Holtug, Højgårdsvej 6, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til dent ansøgte hegning.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22406.

Afslag til hegning med dyrehegn

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler