Afslag til genoprettelse af landbrugsejendom og ændring af skel

Publiceret 12-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 76, Udmarksvej 14, 3790 Hasle i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15265.

Afslag til genoprettelse af landbrugsejendom og ændring af skel

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler