Afslag til genopførelse af fritidshus

Publiceret 22-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 25i, Østermarie, Randkløvevej 20, 3751 Østermarie, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22469.

Afslag til genopførelse af fritidshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent