Afslag til etablering af støttemur og terrænændringer

Publiceret 23-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 323 Hønsnap, Holbøl, Fjordvejen 61, 6340 Kruså i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13766.

Afslag til etablering af støttemur og terrænændringer

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler