Afslag til etablering af ny privat fællesvej

Publiceret 15-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15a, Halby By, Stauning, Syrenvej 88, 6900 Skjern, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08884.

Afslag til etablering af ny privat fællesvej

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler