Afslag til etablering af kvashegn

Publiceret 20-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15f, Nyrup By, Raklev, Klintedalsvej 31A, 4400 Kalundborg, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte kvashegn.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08970.

Afslag til etablering af kvashegn

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler