Afslag til etablering af en sø

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 49a, Frølunde By, Tårnborg, Broholmvej 40, 4220 Korsør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08862.

Afslag til etablering af en sø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler