Afslag til boardwalk

Publiceret 09-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4n Nr. Rind By, Lynderup, Nørreris 1, 8832 Skals i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12611.

Afslag til boardwalk

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler