Afslag på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører matr. nre. 3kx, 3kv, 3ku, 3kt, 3ks, 3kr, 3kq, 3ky, 3kz, 3kæ, 3kø, 3la, 3lb, 3li, 3lk, 3ll, 3ld, 3lh, 3lg, 3lf, 3le, 3ko, 3kn, 3kk, 3kp, 3km, 3kl og 3iq Skiften Ejerlav, Hou, ved Stigtehaven, Lohals, i Langeland Kommune.

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme jeres anmodning om at ophæve strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15, på ovennævnte matr. nre. Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 og 4

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14183

Afslag på ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler