Afslag på anmodning om genoptagelse af sag om at flytte adgangsvej

Publiceret 23-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56l, Karrebæk By, Karrebæk, Vesterhavevej 189, 4736 Karrebæksminde, Næstved Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag på ansøgning om genoptagelse af sagen. Afgørelsen var oprindeligt meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19734.

Afslag på anmodning om genoptagelse af sag

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent