Afgørelse vedr. udvidelse og ombygning

Publiceret 19-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a, Skårupøre By, Skårup, Skårupøre Strandvej 101, 5881 Skårup Fyn, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af udestue op til maksimalt 35 m2.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af kontor i driftsbygning, til kviste på den side af taget, der vender mod kysten samt til etablering af tagterrasse på udestuen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09858.

Afgørelse vedr. udvidelse og ombygning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent