Afgørelse vedr. ansøgning om etablering af trappe og omklædningsskærme

Publiceret 23-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Ålbæk By, Lihme, Ålbæk Strandvej 5A, 7860 Spøttrup, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en simpel trappe, ved nedlæggelse af trin i skrænten. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af omklædningsskærme.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19311.

Afgørelse vedr. ansøgning om etablering af trappe og omklædningsskærme

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler