Afgørelse om gårdbutik samt servering i gårdsplads på jordbrugs-ejendom

Publiceret 26-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.26a, Østerby By, Fejø, Hjortemosevej 41, 4944 Fejø, Lolland Kommune.

 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til gårdbutik som ansøgt, dog stilles det som vilkår, at servering af færdigretter alene sker i begrænset omfang og ikke bliver bærende for driften, og at der ikke bliver tale om cafelignende drift. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22520.

Afgørelse om gårdbutik samt servering i gårdsplads på jordbrugs-ejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler