Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus og garage samt renovering af driftsbygninger på landbrugsejendom, Dyrhave 91, Aabenraa kommune

Publiceret 06-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 3 Dyrhave, Løjt, Dyrhave 91, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre nyt stuehus samt renovere driftsbygninger og opføre en ny garage/red-skabshus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09646.

21/09646 Tilladelse vedr bygninger Dyrhave 91 - Aabenraa.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent