Tilladelse til placering og udformning af maskinhus på landbrugs-ejendom

Publiceret 25-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.53g, 53h, Sønderby By, Selsø, Bredvigvej 11, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre maskinhus til erstatning for eksisterende bebyggelse med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23269.

Tilladelse til placering og udformning af maskinhus på landbrugs-ejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler