Tilladelse til placering og udformning af genopførsel

Publiceret 21-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56q, Agersø By, Agersø, Gamlevej 50, 4244 Agersø, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til genopførslen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14213.

Tilladelse til placering og udformning af genopførsel

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler