Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning

Publiceret 19-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5b Avernakø, Faaborg Jorder, Hovedvejen 7, 5602 Faaborg, i Faaborg-Midtfyns Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre driftsbygningen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16245.

Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler