Lovliggørende dispensation til genopførelse af garagebygning

Publiceret 13-10-2022

Der er søgt om lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til genopførelse af garagebygning som carport på
beboelsesejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9k,
Trabjerggårdes Jorder, Gudum, Remmerstrandvej 79, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/17586

22_17586 Afgørelse.

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler