Justering af gældende tilladelse til placering af driftsbygningerne og stuehusets grundplan

Publiceret 26-10-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 33g, 33f og 33i, Holtug, Holtug By, Vejs Ende 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre bebyggelsen med en placering som beskrevet i ansøgningen og en udformning som tidligere tilladt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23292

Justering af gældende tilladelse til driftsbygningerne og stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent